Geschiedenis

Jaren '50
Jaren '50

Begin jaren vijftig werd door Hen Knippenberg en een aantal enthousiaste mensen uit ’t Ven het initiatief genomen om een muziekclubje op te richten bestaande uit blokfluiten, accordeons, mandolines en trommels.

Hij bedacht hiervoor de naam Fortissimo.

Dit groepje groeide uit tot een trommel & fluiterkorps van fikse omvang en toen in 1954 de vooruitstrevende Rector Slots in ’t Ven benoemd werd, stimuleerde die als geestelijk adviseur de verdere ontwikkeling van Fortissimo en concludeerde dat er best plaats was voor een harmonie in ’t Ven. Het lukte om geld bij elkaar te krijgen voor de aanschaf van instrumentarium dat tweedehands werd gekocht van de Koninklijke Harmonie in Horst.

Dit leidde in 1955 tot de officiële oprichting van Harmonie Fortissimo, dat zaal Houben in ’t Ven als repetitielokaal kreeg. De heer Knippenberg werd dirigent en bij de opleiding van de (klarinet)leerlingen kreeg hij ondersteuning van de heer Chris Berden. Al vlug bleek dat ’t Ven te klein was om een volwaardig korps op de been te houden. De zetel van Fortissimo werd dus verplaatst naar café ’t Anker aan de Straelseweg.

Jaren '60
Jaren '60

Begin jaren zestig werd nogmaals van repetitielokaal gewisseld en wel naar het jeugdhuis van de Heilig Hart Parochie, wat nu bekend is onder de naam De Windmeule. Op 19 november 1960 kon Harmonie Fortissimo haar eerste lustrum vieren met gloednieuwe uniformen en presenteerde zich voor het stadhuis.

In 1965 werd Jan Janssen als drumbandinstructeur aangetrokken en werd een meisjesdrumband geformeerd welke in 1966 tijdens het Wereld Muziek Concours de eerste prijs behaalde.

Omdat Harmonie Fortissimo zich meer in de richting van amusement en show wilde ontwikkelen werd onder leiding van professionele instructeurs en dirigenten de aanzet gegeven tot een showkorps, dat vanaf 1968 onder leiding van dirigent Jo Jochems (voormalig kapelmeester van de Limburgse Jagers) tot een volwaardige Showband uitgroeide.

Er werd een majorettepeloton opgericht, terwijl de drumband nog versterking kreeg van klaroenblazers.

Jaren '70
Jaren '70

In 1973 werd de eerste grote meerdaagse concertreis gemaakt naar het Oostenrijkse Klagenfurt, waarna afscheid werd genomen van Jo Jochems.

In de daarop volgende jaren werd er vaak gewisseld van dirigent.

Fortissimo gaf in die tijd veel optredens in het grensgebied in Duitsland en vierde in 1975 haar 20-jarige jubileum. In 1978 werd Jan de Jong aangesteld als nieuwe dirigent, een functie die hij 21 jaar zou bekleden.

Onder zijn leiding werden veel op Amerikaanse leest geschoeide shows en taptoes ingestudeerd en gegeven in binnen- en buitenland.

Onder zijn leiding en in nauwe samenwerking met Jef Biesmans en Gé van Beek groeide het eerste Vastelaovesconcert van 1976 in de Venlonazaal  uit tot de succesvolle Vastelaovesconcerten.

Jaren '80
Jaren '80

In 1980 had Fortissimo vanwege de viering van het 25-jarig jubileum de eer om als Boérebroélofsgezelschap in de Venlose Vastelaovend voor te gaan tijdens de Boérebroélof van Vastelaoves Gezelschap Jocus.

In 1985 werd het Vastelaovesconcert voor de eerste keer uitgevoerd in het nieuwe theater De Maaspoort.

Jaren '90
Jaren '90

Medio jaren 90 verdween langzamerhand het animo bij meisjes om lid te worden van drumband of majorettegroep en werd besloten om de majorettegroep op te heffen en de resterende drumbandleden te integreren in het orkest.

Aangezien “podiumoptredens” steeds belangrijker werden en meer aandacht vroegen, bleek dit met showoptredens niet meer te combineren. Daarom werd besloten om ons voornamelijk te concentreren op concerten, die met o.a. professionele licht- en geluidseffecten meer gestalte gaven aan het showelement. Tevens werd toen ook de naam gewijzigd in de huidige: “Showorkest Harmonie Fortissimo”.

Dirigent Jan de Jong werd in 1999 opgevolgd door Rolf Prejean.

Om de binding met de vereniging en het plezier van het samen musiceren te bevorderen is in 1998 het Opleidingsorkest Pianissimo opgericht; het opleidingsorkest staat o.l.v. Monique Bruijnen en Joyce Tabbers – Bruijnen neemt de AMV-groep en het Ensemble voor haar rekening.

Jaren '00
Jaren '00

In 2000 werd gestart met het Sinterklaos spektakel, gebaseerd op het vroegere Speculaasconcert van André Rieu. In samenwerking met theater De Maaspoort werd deze productie nieuw leven ingeblazen en inmiddels is deze bij jong en oud populaire voorstelling toegevoegd aan de vaste jaarlijkse concertagenda.

Onze muzikanten worden opgeleid door professionals  in het kunstencentrum Venlo.

Medio jaren 2000 hebben we De Windmeule verlaten en werd D’n Dörpel ons nieuwe verenigingslokaal.

In het jaar 2000 werd de Stichting Gouden Jubileum opgericht om voldoende gelden bijeen te krijgen voor de aanschaf van nieuwe uniformen bij de viering van ons gouden jubileum in 2005. In 2006 werd die stichting omgezet in de Stichting Bravissimo die door middel van sponsoring financiële middelen generen en beheren om waar nodig ondersteuning te kunnen geven bij de aanschaf, uitbreiding en vervanging van uniformen en instrumenten.

Jaren '10
Jaren '10

Begin september 2013 is Fortissimo gestart met een nieuw initiatief genaamd “Hit-it”. Hit-it is een opleidingsorkest voor de slagwerkgroep.

Na een prachtige concertreis naar Wenen nam dirigent Rolf Prejean in 2012 afscheid en werd opgevolgd door Antoine van Buggenum, die tot 2015 dirigent bleef. Onze 2e dirigent Frank Huibers heeft toen de leiding op zich genomen en een serie prachtige concerten verzorgd in Londen.

In het najaar van 2016 werd de huidige dirigent Bart van Zutven benoemd.

Sinds enkele jaren is ons donateursconcert veranderd in een zomerconcert wat plaats vindt in Den Doolhof in Tegelen.

Tegenwoordig
Tegenwoordig

Sinds het 35-jarig jubileum in 1990 wordt elke 5 jaar het jubileum gevierd. Het laatste jubileum, het 65-jarige in 2020, is helaas iets bescheidener gevierd omdat veel repetities en activiteiten zijn uitgevallen door Covid 19.

Door de jaren heen en tot op heden heeft Fortissimo altijd veel grote en kleine families binnen de vereniging gehad. De familiare band maakt(e) het makkelijk om bij de vereniging samen te werken en te blijven. Er wordt daarom ook vaak gesproken over de Fortissimo familie.

Tegenwoordig gaat Fortissimo elke drie jaar op meerdaagse concertreis naar een Europese stad. In het verleden was er iets minder regelmaat in.  Fortissimo heeft de volgende concertreizen gemaakt:

1973    Klagenfurt
1978    Konstanz
1980    Strasbourg
1985    Kufstein
1989    Passau
1995    Lindau
1998    Berlijn
2003    Kaltenbach
2006    Auer
2007    Auer
2010    Wenen
2013    Praag
2016    Londen
2019    Dresden
2023    Salzburg