Over Fortissimo

  • $
  • Over Fortissimo
Jaren 50
L
Jaren 50

Begin jaren vijftig richtte de vooruitstrevende rector Slots in de Venlose buurtschap ’t Ven een blokfluitgroepje op om de kerkdiensten op te luisteren. Dit groepje groeide met ‘horten en stoten’ uit tot een trommel & fluiterkorps van fikse omvang. Rector Slots was tot de conclusie gekomen dat er best plaats was voor een Harmonie in ’t Ven. Er werden een aantal mensen in ’t Ven geraadpleegd en al spoedig bleek, dat die mogelijkheid in principe aanwezig was. Het lukte om geld bij elkaar te krijgen voor de aanschaf van instrumentarium, dat tweedehands werd gekocht van de Koninklijke Harmonie in Horst.

Dit leidde in het voorjaar van 1955 tot de oprichting van Harmonie Fortissimo, dat zaal Houben in ’t Ven als repetitielokaal kreeg. De heer Van Knippenberg werd dirigent en bij de opleiding van de leerlingen kreeg hij bijstand van de heer Berden. Al vlug bleek, dat ’t Ven te klein was om een volwaardig korps op de been te brengen. De zetel van Fortissimo werd dus verplaatst naar café ’t Anker aan de Straelseweg.

Jaren 60
L
Jaren 60

Begin jaren 60 werd nogmaals van repetitielokaal gewisseld en wel naar het jeugdhuis van de Heilig Hart Parochie, wat nu bekend is onder de naam De Windmeule. Op 19 november 1960 kon Harmonie Fortissimo haar eerste lustrum vieren met gloednieuwe uniformen en presenteerde zich voor het stadhuis.

In 1965 werd Jan Janssen als drumbandinstructeur aangetrokken en werd een meisjesdrumband geformeerd welke in 1966 tijdens het Wereld Muziek Concours de eerste prijs behaalde.

Door toedoen van professionele dirigenten werd de aanzet gegeven tot een showkorps, dat onder leiding van dirigent Jochems eind jaren ‘60 tot een volwaardig korps uitgroeide. Er werd een majorettepeloton opgericht, terwijl de drumband nog versterking kreeg van klaroenblazers.

Jaren 70
L
Jaren 70

In 1973 werd de eerste grote meerdaagse concertreis gemaakt naar het Oostenrijkse Klagenfurt.

Fortissimo gaf in die tijd veel optredens in het grensgebied in Duitsland en vierde in 1975 haar 20-jarige jubileum. In 1978 werd Jan de Jong aangesteld als nieuwe dirigent, een functie die hij 21 jaar beklede.

Jaren 80
L
Jaren 80

In 1980 vierde Fortissimo haar 25-jarig jubileum en dat werd extra speciaal omdat Fortissimo als Boérebroélofsgezelschap in de Venlose Vastelaovend voor mocht gaan tijdens de Boérebroélof van Vastelaoves Gezelschap Jocus.

Tegenwoordig
L
Tegenwoordig

Sinds het 35-jarig jubileum in 1990 wordt elke 5 jaar het jubileum gevierd. Het laatste jubileum, het 65-jarige in 2020, is helaas iets bescheidener gevierd omdat veel repetities en activiteiten zijn uitgevallen door Covid 19.

Door de jaren heen en tot op heden heeft Fortissimo altijd veel grote en kleine families binnen de vereniging gehad. De familiare band maakt(e) het makkelijk om bij de vereniging samen te werken en te blijven. Er wordt daarom ook vaak gesproken over de Fortissimo familie.

Tegenwoordig gaat Fortissimo elke drie jaar op meerdaagse concertreis naar een Europese stad. In het verleden was er iets minder regelmaat in.  Fortissimo heeft de volgende concertreizen gemaakt:

1973    Klagenfurt
1978    Konstanz
1980    Strasbourg
1985    Kufstein
1989    Passau
1995    Lindau
1998    Berlijn
2003    Kaltenbach
2006    Auer
2007    Auer
2010    Wenen
2013    Praag
2016    Londen
2019    Dresden
En in 2022 gaan we naar Salzburg.