Showorkest Harmonie Fortissimo - Nu en de toekomst

Nu en de toekomst

Fortissimo heeft een geheel eigen gezicht gekregen

Als men nagaat dat 1 op de 33 inwoners van Venlo de Vastelaoveskonserten bijwoont, elk jaar weer, dan geeft dat aan dat Fortissimo echt een eigen identiteit heeft gekregen. Fortissimo is een vereniging waar plaats is voor mensen uit alle groepen van de bevolking: niet alleen muzikanten,maar ook mensen uit technische en bestuurlijke disciplines.

Kijkend naar de toekomst staan er enkele belangrijke dingen te gebeuren. De jubileum stichting is overgegaan in de nieuwe beheerstichting Bravissimo voor uniformen en instrumenten, zodat de jaarlijkse exploitatie van de vereniging daar niet onder te lijden heeft. De opzet is dat de nieuwe stichting continuïteit kan bieden in het aanschaffen van kwaliteitsinstrumenten en over enkele jaren weer nieuwe, aan de tijd aangepaste uniformen.

Zo kan de volgende generatie van bestuurders en leden verzekerd zijn van goede ‘hardware’. Dat geeft hen de ruimte om vooral hun aandacht te richten op het uitoefenen van de hobby, het musiceren.

Showorkest Harmonie Fortissimo
Postbus 650
5900 AR Venlo

E-mail: info@fortissimo-venlo.nl

"Wil je ook muziek maken?"