Diploma-uitreiking

Diploma-uitreiking

Afgelopen vrijdag hebben we na de Pianissimo-repetitie een uitreiking gehad van de leerlingen die hun muziekdiploma of certificaat hebben gehaald! Leerlingen die hun diploma hebben gehaald, hebben het theorie- en praktijkgedeelte gehaald en leerlingen die hun certificaat hebben gehaald, hebben het theoriegedeelte gehaald.
Wij wensen iedereen van harte gefeliciteerd met het behalen hun diploma of certificaat! ??
Het A-diploma is gehaald door Freek, Anne, Juune en Saar.
Het B-diploma is gehaald door Loek en het B-certificaat door Luuk en Sjors.
En het C-diploma is gehaald door Max, Bram en Sjuulke en het C-certificaat is gehaald door Kyra.