Overlijden Frans Peeters

Overlijden Frans Peeters

Ons bereikte vandaag het droevige bericht van het overlijden van ons erelid en lid van verdienste Frans Peeters.
Hoewel we wisten dat het met de gezondheid van Frans niet goed ging, komt dit nieuws als een mokerslag binnen.

Frans was een op en top verenigingsman. Hij was lid vanaf 1992 van onze vereniging. Vanaf 2011 was hij lid van de decor werkgroep. Van 2004 tot 2021 was hij 2e penningmeester in het bestuur.
Ook na het beëindigen van zijn bestuurslidmaatschap in 2021 bleef hij actief als administrateur. Een functie die hij met verve vervulde.
We danken hem voor zijn vele werk en verliezen een zeer gewaardeerd en betrokken lid van onze Fortissimo familie.

Wij leven intens mee met zijn echtgenote Siena en kinderen, kleinkinderen en overige naaste familie.
We wensen hen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.