Bestuurswissel

Bestuurswissel

B E D A N K T
Namens alle leden en het bestuur van Showorkest Harmonie Fortissimo willen wij Carolien Peters-Buskens en Marielle Steegs-Peters heel hartelijk bedanken voor hun inzet in het bestuur van onze mooie vereniging. Na 7 jaar de functie van secretaris uitgevoerd te hebben draagt Carolien het stokje over aan Jeroen van Ulft. Mariëlle draagt na 9 jaar haar functie van bestuurslid ledenzetel over aan Linda Smeets – Bruijnen.
Wij danken Carolien en Mariëlle en wensen Jeroen en Linda veel succes in het bestuur!